Branche nieuws

Het biedlogboek gaat de problemen niet verhelpen


De brief van minister Ollongren van 9 november spreekt over een biedlogboek als eerste stap tegen wanpraktijken. Het biedlogboek is een prima tool, maar is hier geen middel tegen. Waarom niet?
Boete bij ontbreken geldig energielabel omhoog van
€ 170 naar € 435


Sinds 1 november betaalt een woningeigenaar een fors hogere boete als zijn woning bij verkoop of oplevering niet beschikt over een geldig energielabel: € 435 in plaats van € 170.


Dit staat in de nieuwe beleidsregel die per 1 november van kracht is. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van energielabels. Wanneer een bedrijf de fout ingaat, volgt een boete van € 870 (was € 340).


De ILT legt het boetebedrag vast in een nieuwe beleidsregeldie per 1 november 2021 in de Staatscourant staat.


Woningzoeker heeft geen vertrouwen in kabinet


Oplossingen in beleggers weren, meer bouwen en doorstroming bevorderen.


Woningzoekers hebben geen vertrouwen in de maatregelen van het demissionaire kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Mensen die van plan zijn een woning te huren, vinden massaal (90%) dat er te weinig aandacht en geld naar de problemen gaan. 86% van de potentiële woningkopers is dezelfde mening toegedaan. 85% van de mensen vindt een aanscherping van het beleid een betere oplossing dan meer geld. Woningzoekers verwachten ook niet dat dit of een volgend kabinet snel beleid zal invoeren dat wél de problemen oplost.


Hoewel woningzoekers niet verwachten dat de problemen verergeren, verwacht meer dan de helft (68%) dat een woning vinden ondanks het extra toegezegde geld even moeilijk zal blijven. Praktisch niemand (97%) verwacht dat het financieel makkelijker gaat worden om een woning te kopen.