Branche nieuws

Woningzoeker heeft geen vertrouwen in kabinet


Oplossingen in beleggers weren, meer bouwen en doorstroming bevorderen.


Woningzoekers hebben geen vertrouwen in de maatregelen van het demissionaire kabinet om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. Mensen die van plan zijn een woning te huren, vinden massaal (90%) dat er te weinig aandacht en geld naar de problemen gaan. 86% van de potentiële woningkopers is dezelfde mening toegedaan. 85% van de mensen vindt een aanscherping van het beleid een betere oplossing dan meer geld. Woningzoekers verwachten ook niet dat dit of een volgend kabinet snel beleid zal invoeren dat wél de problemen oplost.


Hoewel woningzoekers niet verwachten dat de problemen verergeren, verwacht meer dan de helft (68%) dat een woning vinden ondanks het extra toegezegde geld even moeilijk zal blijven. Praktisch niemand (97%) verwacht dat het financieel makkelijker gaat worden om een woning te kopen.


Prinsjesdag 2021: belangrijkste punten voor de woningmarkt


  • Aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting starters
  • Opkoopbescherming
  • Woonruimte voor speciale groepen
  • Eigenwoningregeling
  • Sociale huurwoningen
  • Verkoop onder voorwaarden


Oververhitting huizenmarkt gaat door: sterkste prijsstijging in 21 jaar


Aan de oververhitting op de huizenmarkt komt voorlopig nog geen einde. In augustus zijn koopwoningen 17,8 procent duurder geworden dan een jaar eerder, waarmee de huizenprijzen nog harder stegen dan in juli. Het gaat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om de grootste prijsstijging sinds september 2000.


De afgelopen zes maanden stegen de prijzen van koopwoningen telkens met dubbelcijferige percentages tot nieuwe recordhoogtes. Een woning is nu gemiddeld 78 procent duurder dan in 2013, toen de huizenprijzen hun dieptepunt bereikten.


Wat mag je van een aankoopmakelaar verwachten? ‘Kan eerlijk zeggen of prijs nog reëel is’


Wie een aankoopmakelaar in de arm neemt, lijkt een streepje voor te hebben op de overspannen huizenmarkt. Maar wat doet die eigenlijk voor je?


Een aankoopmakelaar behartigt de belangen van de koper van een woning. Natuurlijk kun je het ook zelf doen, maar dat vergt veel tijd, kennis van zaken en geregel. De hulp die een aankoopmakelaar biedt, kun je grofweg opdelen in vier stappen: het zoeken van een huis, het bezichtigen, het onderhandelen en het begeleiden van de aankoop.