Prinsjesdag 2021: belangrijkste punten voor de woningmarkt


Aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Op 1 januari 2021 is een eenmalige vrijstelling ingevoerd van overdrachtsbelasting voor starters onder de 35 jaar. Sinds 1 april geldt dat de vrijstelling niet van toepassing is bij woningen van €400.000 of hoger. Het kabinet past het beleid rond de vrijstelling nu op enkele punten aan. De belangrijkste: om in aanmerking te komen voor vrijstelling, moeten kopers bij de notaris een verklaring ondertekenen dat zij de woning gebruiken als hoofdverblijf. Als de koper na het tekenen van de koopovereenkomst door onvoorziene omstandigheden (scheiding of overlijden) de woning niet op die manier kan gebruiken, geldt vanaf volgend jaar toch een vrijstelling of een lager tarief van 2% overdrachtsbelasting.


Opkoopbescherming

Per 1 januari kunnen gemeenten gebruik maken van opkoopbescherming. Bepaalde gebieden in steden kunnen ze hiermee beschermen tegen opkoop van huizen voor verhuur. Doel is om betaalbare koopwoningen beschikbaar te houden voor mensen die er zelf in gaan wonen.


Woonruimte voor speciale groepen

Voor meer woonplekken voor speciale doelgroepen zoals studenten, dak- en thuislozen en statushouders is er al een regeling. Het kabinet gaat deze met tien jaar verlengen. Hiervoor is elk jaar €10 miljoen beschikbaar.


Eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op drie onderdelen aangepast. De overheid wil de regeling rechtvaardiger maken door onbedoelde beperkingen op hypotheekrenteaftrek weg te nemen. Bijvoorbeeld voor mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden. Of voor mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden.


Sociale huurwoningen

De regering heeft de huurverhogingen voor sociale huurwoningen in 2021 bevroren. Grote verhuurders, zoals woningbouwcorporaties, krijgen een tegemoetkoming compensatie zodat zij hun nog steeds kunnen investeren in nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Voor andere verhuurders komt er een regeling voor onderhoud en verduurzaming van woningen. Via een subsidieregeling kunnen verhuurders ondersteuning aanvragen om hun woningen zo duurzaam mogelijk te verbouwen. De regeling geldt tot 2025 en hiervoor is in totaal € 160 miljoen beschikbaar.


Verkoop onder voorwaarden

Woningcorporaties en projectontwikkelaars die woningen terugkopen van particulieren (‘verkoop onder voorwaarden’-woningen) betalen vanaf 1 januari 2022 geen overdrachtsbelasting meer (dit was dit jaar 8%). VoV-woningen worden door woningcorporaties en projectontwikkelaars onder voorwaarden met een flinke korting verkocht aan starters en mensen met een lager middeninkomen. Met de maatregel blijven deze woningen ook voor een volgende particuliere koper betaalbaar.


Bron: Vastgoedactueel